Državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić istakla je, prilikom potpisivanja Memoranduma o saradnji sa direktorkom organizacije „Save the Children“ za severozapadni Balkan, Andreom Žeravčić, da je suzbijanje nasilja nad decom putem interneta obaveza države, ali da je u toj borbi neophodna saradnja sa nevladinim sektorom.

„Od posebnog je značaja podrška i razmena iskustva sa međunarodnim organizacijama kao što je „Save the Children“, koja može doprineti primeni dobre prakse drugih zemalja kada je reč o zaštiti dece na internetu“, rekla je Matić, podsetivši da je u Srbiji usvojena Uredba o bezbednosti dece prilikom korišćenja informaciono-komunikacionih tehnologija, na osnovu koje je osnovan Nacionalni kontakt centar za bezbednost dece na internetu.

Memorandum o saradnji Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija sa organizacijom „Save the Children“, zasniva se na principu uzajamnog dogovaranja, razumevanja i potrebe zajedničkog delovanja na unapređenju zaštite dece od nasilja putem interneta na prostoru Srbije.

Saradnja podrazumeva kreiranje strateškog dokumenta – Mapa puta za prevenciju nasilja nad decom na internetu, Republike Srbije, kao i podršku organizacije „Save the Children“, sprovođenju kampanje „IT karavan“ Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, u periodu od 12. aprila do 25. maja u 13 gradova u Srbiji.

Direktor „Save the Children“ za severozapadni Balkan Andrea Žeravčić, istakla je ovom prilikom da je toj organizaciji značajno da učestvuje u projektu koji ima za cilj da upozna đake osnovnih škola, ali i roditelje i nastavnike sa praktičnim iskustvima o prednostima i opasnostima upotrebe novih tehnologija i interneta, podsetivši da je IT karavan u velikoj meri komplementaran sa kampanjom podizanja svesti koju „Save the Children“ sprovodi u Bosni i Hercegovini i Srbiji na temu zaštite dece od onlajn opasnosti i zloupotreba.

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page