ZEMUN FLAJER

Slavica Živković je odbornica SDP Srbije u Skupštini Grada Beograda. Kao jedan od značajnijih problema koji treba rešiti u što kraćem roku, ističe davanje više ingerencija opštinama, kao i formiranje novih opština tamo gde za to ima potrebe, kao što je to slučaj sa Batajnicom. Kako ističe, više od 50.000 stanovnika naselja Batajnica, Ugrinovci i Busije imaju sva prava da organizuju opštinsku vlast i tako preuzmu odgovornost za rešavanje mnogih nagomilanih problema i bitno poboljšaju kvalitet života u ovim  naseljima.

 

 U SDP Srbije ste od osnivanja. Kako biste opisali Vaše političko angažovanje?

 Jednostavno sam shvatila da više ne želim da budem samo nemi posmatrač, neko ko će sedeti ispred TV ekrana i svađati se sa njim. Nisam htela da čekam da se neko drugi bavi pitanjima koja su meni od životnog značaja jer hoću da to radim sama, na svoj način, zalažući se za jednakost, socijalnu pravdu, solidarnost, poboljšanje uslova života osoba sa invaliditetom – to je moja dužnost kao roditelja, to je bio i biće ceo moj život.

Kada sam pre 20 godina rodila dete sa velikim zdravstvenim problemom znala sam da ću sve uraditi da joj stvorim uslove za što kvalitetniji život. Traženje načina za unapređenje rada sa decom sa posebnim potrebama i pomoć njihovim porodicama nije bio samo moj problem već i mnogih ljudi oko mene, tako da sam pomažući svom detetu i sebi, pomagala i drugima. Nije bilo lako organizovati ljude oko zajedničkih problema, jer su u to vreme udruženja roditelja i stručnjaka iz ove oblasti bila prava retkost. Dugogodišnji humanitarni rad je trajno izmenio moj život, jer tako spoznate da i na najveće probleme možete da utičete ukoliko ste organizovani sa ljudima koji imaju viziju i jaku želju da to ostvare. Priznajem, borba je dugotrajna, mnogo godina napornog rada je bilo potrebno da vidite rezultate. Život sa problemima daje i mogućnosti za njihovo prevazilaženje, ili ih prepoznate ili ne, ili imate snage i volje za njihovo rešenje ili pokleknete. Nisam htela da se predam nikada, pa ni danas.

 

Sve je izvesnija izmena Statuta i predlog decentralizacije grada Beograda, kojim će se otvoriti pitanje osnivanja novih gradskih opština?

Formiranje Radne grupe za izmenu Statuta grada Beograda neminovno će dovesti do otvaranja pitanja decentralizacije grada, većih ovlašćenja koje će gradske opštine dobiti, kao i uslove za formiranje novih gradskih opština. Kao jedno od najvažnijh političkih pitanja, u interesu građana Zemuna, nameće se osnivanje gradske opštine Batajnica, kao nastavak procesa započetog osnivanjem gradske opštine Surčin, što treba da bude politički prioritet Beograda. Više od 50.000 stanovnika naselja Batajnica, Ugrinovci i Busije imaju sva prava i razloge da organizuju opštinsku vlast i tako preuzmu odgovornost za rešavanje mnogih nagomilanih problema i bitno poboljšaju kvalitet života u ovim  naseljima. Rezultati postignuti za protekle tri godine u gradskoj opštini Surčin najbolje svedoče o opravdanosti ovog zahteva. Mesne zajednice Batajnica, Ugrinovci i Busije mogu da čine novu gradsku opštinu Batajnica u sastavu Grada Beograda.

 

Ako SDP Srbije bude učestvovala u novoj opštinskoj vlasti, posle izbora, hoće li pokrenuti inicijativu za obnavljanje mesnih zajednica?

Mesne zajednice u gradskoj opštini Zemun ukinute su odlukom opštinske vlasti 1997. godine. Posle 2000. godine obnovljene su mesne zajednice u prigradskim naseljima (Batajnica, Ugrinovci) ali u gradskom delu, Donjem gradu, Gornjoj varoši i Novom gradu, nisu nikada obnovljene. Prostorije su oduzete, a imovina mesnih zajednica nije vraćena. Statutom gradske opštine Zemun predviđeno je osnivanje mesnih zajednica. Ipak, građani Zemuna  jedini u Republici Srbiji nemaju organizacije građana na ovom (najnižem ili najbližem) nivou. Predlog je osnivanje mesnih zajednica Dunav, Donji grad, Gornja varoš, Sava Kovačević, Kalvarija, Novi grad, kao i mesnih zajednica Altina i Busije. Osnovni uslovi za rad moraju biti obezbeđivani dodeljivanjem potrebnih prostorija, kancelarijskog nameštaja i opreme.

 

 

 

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page