U skladu sa članom 10. stav 3 i 4. Zakona o finansiranju politčkih aktivosti Socijaldemokratska partija Srbije objavljuje donacije:

Ime i prezime / Naziv Mesto Iznos davanja Datum objavljivanja
Miladin Kovačević Beograd 10.000,00 24.03.2016.
Momčilo Čulić Beograd 5.000,00 31.03.2016.
Marija Labović Beograd 5.000,00 01.04.2016.
Zoran Martinović Beograd 10.000,00 06.04.2016.
Slavica Živković Beograd 5.000,00 06.04.2016.
Rajka Lučar Novi Sad 2.000,00 06.04.2016.
Manidea Beograd-Zemun 5.000,00 07.04.2016.

 

Ub – izveštaj o troškovima izborne kampanje 2016