Član SDP Srbije može biti svaki punoletni građanin koji:

– prihvati Program i Statut partije

– nije član druge političke organizacije

Ovde možete preuzeti pristupnicu u formatu za štampanje.

Ime *:

Ime jednog roditelja *:

Prezime *:

Mesto, opština i država rođenja *:

Adresa prebivališta *:

Broj lične karte i od koga je izdata *:

Bračno stanje *:

Ranije članstvo u nekoj partiji *:

JMBG *:

Opština *:

Poštanski broj *:

Broj telefona *:

E-mail *:

Zanimanje (naziv posla koji obavljate) *:

Članstvo u sindikalnim i drugim organizacijama *: