Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić, izjavio je za vesti TV Prva da bi šteta mogla biti od oko pedeset miliona evra za privrednike iz Srbije, obzirom na činjenicu da je izvezena roba u 2018.godini, vredna četristočetrdeset miliona evra.
” Teško je reći da li će gubitak biti pedeset miliona, za ova dva meseca koja su ostala do kraja godine, ili će to biti nešto manje, ali u svakom slučaju, šteta je ekonomska pre svega za velika i mala preduzeća. Dvehiljadešestošezdeset malih i srednjih preduzeća plasira robu na tržište Kosova, prema tome, oni će biti najviše pogođeni ovim merama, i zato su ove mere besmislene, neracionalne i moraju što  pre da se prekinu” rekao je Ljajić.

Ljajić je naveo da je ministarstvo  u kontaktu sa privrednicima, svakodnevno, i da postoje dva problema. Jedan od problema su takse koje ih čine nekonkurentnim, a drugi problem su carinske deklaracije,na kojima mora da piše Republika Kosovo.
“Lopta je definitivno u dvorištu Brisela. Brisel mora da prekine ovu agoniju,jer ovde se ne radi samo o zabrani trgovine između Kosova i Centralne Srbije, trgovine između Kosova i Bosne i Hercegovine,ovde se radi o kršenju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju koji je Kosovo potpisalo sa Evropskom Unijom” – navodi Ljajić.

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page