Nekome je danas najveća obaveza da navija, ali neki moraju i da rade. O tome ko radi nedeljom a ko se raduje sezonskim poslovima govorilo se u jutarnjim satima na RTS-u.

Gostujući u Jutarnjem programu RTS-a, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović rekao je da se nastavljaju pozitivna kretanja na tržištu rada. Prema Anketi o radnoj snazi RZS, za prvi kvartal ove godine,Srbija je zabeležila stopu nezaposlenosti od 12,1%.
Martinović je naglasio da broj lica na evidenciji Nacionalne službe idalje kontinuirano pada.
” Sezonski poslovi se odražavaju na drugi i treći kvartal i tada se beleže najniže stope nezaposlenosti. Mi i sada imamo stopu nezaposlenosti u Beogradu i Vojvodini koje su oko 10%, taj prosek povećava Jugoistočna Srbija koja je preko 14%, ali mi očekujemo da drugi kvartal zabeleži onu stopu koju želimo. Prošle godine smo u trećem kvartalu imali 11,3% i to je bila najniža stopa” rekao je Martinović.
U ovom periodu dominiraju poslovi iz poljoprivrede, ali tu su prisutni i građevinarstvo,trgovina i ugostiteljstvo.
Često se aktivnosti vezane za zapošljavanje naših državljana u inostranstvu doživljavaju negativno, u smislu da NSZ pomaže izvozu radne snage iz naše zemlje.
” Mi ne radimo to, mi ne želimo da motivišemo ljude da oni odlaze u inostranstvo zato što tamo postoji Sporazum,nego da upravo ti sporazumi budu osnova koja će njima garantovati bolju zaštitu, koja će im obezbediti jednak tretman sa državljanima te zemlje u koju odlaze, to je sve ono što radi Nacionalna služba kada je u pitanju posredovanje u inostranstvu. Mi nismo imali problema sa tim ljudima koji tamo odlaze zato što ta lica prvo moraju da zaključe sporazum sa poslodavcem pre odlaska, odnosno ugovor o radu. Tu se jasno definišu njihova prava,pa ako ne žele da prihvate, neće potpisati ugovor” objasnio je za RTS direktor NSZ Zoran Martinović.

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page