Prema statistici, stopa nezaposlenosti u Srbiji nastavila je pad i sa 14,8 odsto na početku godine spustila se na 11,3 odsto na kraju trećeg tromesečja. Anketi o radnoj snazi, koju je sproveo Republički zavod za statistiku, pokazuje da se za godinu dana otvorilo 47.000 novih radnih mesta. Postignuta najniža je stopa nezaposlenosti, kaže za RTS direktor NSZ Zoran Martinović i ističe da je cilj jednocifreni broj.

Svi indikatori na tržištu rada pokazuju nastavak pozitivnih kretanja u oblasti zapošljavanja, rekao je u intervjuu za Dnevnik RTS-a direkor Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ) Zoran Martinović
“Ankteta o radnoj snazi pokazala je najnižu stopu nezaposlenosti i najvišu stopu zaposlenosti. Zaista možemo da kažemo da smo na dobrom putu”, ističe Martinović.

Martinović kaže da je na rast povećanja zaposlenosti uticalo povećanje privrednih aktivnosti, broj stranih investitora koji dolaze u Srbiju, kao i bolji uslovi za poslovanje i za domaće i za strane investitore.

“Mi očekujemo da se približimo evropskom proseku kada je u pitanju stopa nezaposlenosti i da budemo na jednocifrenom broju. Bitno je da se ne vraćamo u prošlost kada je stopa nezaposlenosti bila veća od 20 odsto i zaista se približavamo cilju – a to je jednocifren broj”, navodi Martinović.

Statistike pokazuju da se u ovoj godini najviše zapošljavalo u prerađivačkoj industriji – sektor usluga, trgovine, ugostiteljstva i turizma.

Kada se govori o traženim zanimanjima na tržištu rada, najviše dominira inženjerstvo u oblastima ingformaciono-komunikacionih tehnologija, građevine i mašinstva.

“Traženi zanati na tržištu rada su zavarivači, bravari, kuvari, pekari, a u poslednje vreme se sve više traže i vozači”, kaže direktor Nacionalne službe za zapošljavanje.

Martinović dodaje da su migracije u našoj zemlji i dalje prisutne i da je demografska slika negativna, ali da su broj radnih mesta i bolji uslovi zapošljavanja stvorili bolju sliku na tržištu rada.

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page