Gradski odbor Socijaldemokratske partije Srbije u Novom Sadu, u saradnji sa pokrajinskim odborom, organizovao je Prvi Međunarodni Dijalog na temu:
„Socijalna inkluzija, Intersekcionalnost i Lokalna Demokratija“.

Pozdravljajući prisutne, skup je otvorio predsednik Gradskog odbora Novi Sad, Slobodan Veselinović koji je istakao da je važno što se  Socijaldemokratska partija, jasno zalaže za očuvanje i unapređivanje ljudskih i manjinskih prava, kao i da na pravi način razumemo značaj unapređenja  položaja i prava žena, kao osnove demokratskog društva, ali stabilne i čvrste porodice, kako na nivou cele države, tako i ovde u našoj lokalnoj sredini, u gradu Novom Sadu.

Veliko interesovanje građana i članova Socijaldemokratske partije Srbije za teme iz oblasti zaštite i unapređenja ljudskih prava, kao osnovnih načela za koje se zalaže partija, opravdali su svojim izlaganjima i stručnošču, govornici Dr Suzana Paunović, Direktorka Vladine kancelarije za ljudska i manjinska prava, Dr Nenad Ivanišević, direktor Gerontološkog centra Subotica, kao i predavači koji su pristigli u organizaciji Švedskog Međunarodnog Instituta za Lokalnu Demokratiju: Merilee Grindle, profesor Emerita, Džon F.Kenedi škola za državnu upravu, Univerzitet Harvard, SAD; Pamela Mbabzi, rukovodilac istraživanja i analize politike na Institutu za studije mira i bezbednosti, Etiopija; Anders Lidstrom, profesor, Odsek za političke nauke, Univerzitet Umea, Švedska i Shabbir Chema, viši saradnik u Centru za demokratsko upravljanje i inovacije, Harvard, SAD.


Direktorka kancelarije za ljudska i manjinska prava Dr Suzana Paunović je istakla u diskusiji koliko je izuzetno važno organizovati skupove kao što je današnji, baviti se razmenom znanja i iskustava sa Svetskim stručnjacima, ali isto tako predstaviti sopstvena postignuća i rezultate. „Republika Srbija u oblasti zaštite i unapređivanja manjiskih i ljudskih prava, prednjači u odnosu na mnoge zemlje članice Evropske Unije, pa i u odnosu na samu EU, a naročito se u oblasti prava manjina ističe Autonomna Pokrajina Vojvodina, kao vekovna, multinacionalana, mulitkuluralna i interkulturalna sredina“.
Organizaciju Prvog Međunarodnog Dijaloga, inicirala je Poslanica Socijaldemokratske partije Srbije u Skuštini APV, Rajka Vujović, jedna od studentkinja Švedskog Internacionalnog Centra za Lokalnu Demokratiju, a realizacija ove inicijative naišla je na veliku podršku od strane kolega i članova odbora.

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page