Predsednik Foruma mladih, Uroš Jevremović i predsednica Foruma žena pokrajinskog odbora SDP Srbije, Rajka Vujović, učestvovali su na svečanoj konferenciji Foruma lijeve inicijative koja je održana u Sarajevu.
Forum lijeve inicijative je udruženje političkih aktivista i aktivistkinja leve političke orijentacije, organizacija civilnog društva i sindikata koji budućnost vide u zagovaranju društva utemeljenog na socijaldemokratskim vrednostima socijalne pravde i solidarnosti.

Prisutnima se obratila direktorica FLI, Jelena Pekić, Predsednik Glavnog odbora SDP BiH, Saša Magazinović i predstavnici različitih međunarodnih fondacija, partnera FLI.
Predstavnici Socialdemokratske partije Srbije učestvovali su u radnom delu konferencije gde su razmatrani konkretni planovi i ideje za uspostavljanje jedinstvenih, novih oblika saradnje socijaldemokratskih partija u regionu.

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page