26.12.2018. godine održana je svečana sednica Gradskog odbora SDPS Užice , na kojoj su sumirani rezultati rada Gradskog odbora SDPS Užice u 2018. godini , zatim je konstatovano da je broj članova stranke porastao, kao i da su sa uspehom organizovane brojne korisne aktivnosti na kojima su građani pokazali veliko interesovanje.
Zbog svega toga užički odbor SDPS, sa razlogom, očekuje da će u 2019. godini nastaviti trend uspešnog rada koji je obeležio prethodnu godinu. Da će pridobiti još veće poverenje svog članstva i građana Užica, sve u nameri da doprinese boljem i kvalitetnijem funkcionisanju lokalne zajednice.

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page