U skladu sa članom 10. stav 3. i 4. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, Socijaldemokratska partija Srbije, objavljuje:

Ime i prezime / Naziv Mesto Iznos davanja Datum objavljivanja
Ivan Bauer Beograd 4.000,00 22.01.2019.
Ivan Bauer Beograd 4.000,00 21.02.2019.
Ivan Bauer Beograd 4.000,00 21.03.2019.
Ivan Bauer Beograd 4.000,00 23.04.2019.