U skladu sa članom 10. stav 3. i 4. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, Socijaldemokratska partija Srbije, objavljuje:

Ime i prezime / Naziv Mesto Iznos davanja Datum objavljivanja
Nenad Grbić Kikinda 10.000,00 17.01.2017.
Dušan Ignjatović Mladenovac 4.000,00 17.01.2017.
Ivan Bauer Beograd 4.000,00 21.01.2017.
Nenad Grbić Kikinda 20.000,00 11.02.2017.
Ivan Bauer Beograd 4.000,00 21.02.2017.
Dušan Ignjatović Mladenovac 3.000,00 28.02.2017.
Ivan Bauer Beograd 4.000,00 21.03.2017.
Ivan Bauer Beograd 4.000,00 21.04.2017.